متن آهنگ آرومم میثم ابراهیمی

تو عشقمیو فرق میکنیو

بیشتر از اینا تو با دل من راه بیا

خودت میدونی دقیقا همونی

که بام میمونی آره اینو خوب میدونی

منم بدجوری عاشقت شدم

خودتم میدونی گفتم کسی نیست که عاشقم کنه

حالا تو میتونی , حالا که تو پیش منی

تو عشقمی و از خودمون حرف میزنی

حالا که میدونم تا تهش باهات میمونم

حالا شد حالا که تو پیش منی میدونم عشقمی تو از خودمون حرف میزنی

حالا که میدونم تا تهش باهات میمونم

میدونم تو پیشمی دیگه آرومم

حرفتو زدی باهام راه اومدی

گفتی میمونی آره اینو خوب اومدی

دیدی اونقدی سخت نبود اومدی

حرف دلمو انگار رو هوا زدی

حالا میدونم دیگه تا آخرش

من میمونم و تو اگه تو بخوای که از پیشم بری

من میدونم و تو

حالا که تو پیش منی

از خودمون حرف میزنی

حالا که میدونم تا تهش باهات میمونم

حالا شد حالا که تو پیش منی میدونم عشقمی تو از خودمون حرف میزنی

حالا که میدونم تا تهش باهات میمونم

میدونم تو پیشمی دیگه آرومم