متن آهنگ آشوبه قلبم رضا نظری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%82%d9%84

گریه هام سهم خودم شد خنده هات سهم کی میشه

اون همه عشق و علاقه بین ما چی میشه

تو با هر کسی باشی بازم پیش من قلب تو گیره

قلب من طاقت نداره هی بهونتو میگیره

تو نباشی من میمیرم بی من اما رو به راهی

بین ما فاصله ای نیست میرسی نمونده راهی

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه

نمیدونی چی میشه وقتی که ازم جدا شی

نه نمیشه نمیتونی هیچ وقت از عشقم رها شی

بین ما فاصله افتاده ولی دووم نداره

میرسی یه روزی از راه مال هم میشیم دوباره

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه

نمیدونی چی میشه وقتی که ازم جدا شی

نه نمیشه نمیتونی هیچ وقت از عشقم رها شی

بین ما فاصله افتاده ولی دووم نداره

میرسی یه روزی از راه مال هم میشیم دوباره

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه

میشینم زیر بارون منو عکسات همیشه

بی تو آشوبه قلبم بی تو آروم نمیشه