متن آهنگ آهسته تر برو نیکرام

sdgh

آهسته تر برو ، آهسته تر برو ، نمیخوام که بشنوم آهنگ رفتنو
آهسته تر برو ، نمیخوام که حس کنم در خود شکستنو
آهسته تر برو ، آهسته تر برو

بالم اگر شکست پرواز نمیکنم
وقتی دلم شکست ابراز نمیکنم
ابراز نمیکنم
رنجانده ام تو را انکار نمیکنم
در بی گناهی ام اصرار نمیکنم
اصرار نمیکنم

بس کن جدایی و برگرد به خونه
این خونه بدون تو نذار سرد بمونه
نذار سرد بمونه

با آتش بد عهد اگر سوخته ام من
پیمان شکنی را نیاموخته ام من
پر پر شده دلم باور نمیکنم
بی شمع محفلم باور نمیکنم
باور نمیکنم
با صبر رو با سکوت من سر نمیکنم
خود را بدون تو باور نمیکنم
باور نمیکنم

بس کن جدایی و برگرد به خونه
این خونه بدون تو نذار سرد بمونه
نذار سرد بمونه

میدونم میون ما جز همبستگی نیست
زندگی بدون هم غیر از خستگی نیست
وقتی که تو قلب ما جز دلبستگی نیست
زندگی بدون هم غیر از خستگی نیست

بس کن جدایی و برگرد به خونه
این خونه بدون تو نذار سرد بمونه
نذار سرد بمونه