متن آهنگ آوای اردیبهشت سعید مدرس

باور کنی یا نه باور کنی یا نه

هنوزم تو سرنوشتت نقش داری

تو زنده هستی و تو زنده هستی و محاله فردا رو تنها بزاری

وقتی که درها روت بسته است

سختی به اوجش رسیده

اینجا کسی منتظرت هست

که تو قلبش پر از امیده

داره به گوش میرسه آوای اردیبهشت

شاید این بهار برامون بهترین هاشو نوشت

داره به گوش میرسه آوای اردیبهشت

شاید این بهار برامون بهترین هاشو نوشت

آهنگ بارونو شبهای آرومو

توی تقویم وجودت پیدا کن

پاییز دلگیرو دیروز غمگینو رها کن

راهتو از غم جدا کن

داره به گوش میرسه آوای اردیبهشت

شاید این بهار برامون بهترین هاشو نوشت

داره به گوش میرسه آوای اردیبهشت

شاید این بهار برامون بهترین هاشو نوشت