متن آهنگ آینه قدی مهدی یراحی

نپرس ازم چه مرگه نمیتونم بفهممت دیگه تو رو

گذشته صیدش از سرم فقط شکستم از همه

تو هم برو آینه قدی توش یه مرده پاشیده زخمی

که زندگیشو قاب کردو بخشید تا باشه نزدیکتر به اون

کسی که عاشقش نموند آسمون

بزار برات ببرامو

ببین چه فصلی دارمو

خاموش بکن ستارمو

آسمون بزار برات ببارمو , ببین چه فصلی دارمو

خاموش بکن ستارمو

نقاب میزنم که حتما منو گم کنی

برو دور دور تا راه برگشتو گم کنی

کوچه های بن بست مسیر خاطرات مرده است

ببین که جمعه است بینمون کسی نموند جز آسمون

آسمون بزار برات ببارمو , ببین چه فصلی دارمو

خاموش بکن ستارمو