متن آهنگ ارتش گروه خط خطی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%ae%d8%b7%db%8c

من تنها رو ابرام با رفاقام تو فضام

چه فضای جالی

عشق فانتزی . تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفتی بیا تو سورتش

یا من فقط تو

من تنها رو ابرام با رفاقام تو فضام

چه فضای جالی

عشق فانتزی . تو جالب نیستی تمام کارات اسکی هست

تو نمیدونی رپ چجوری مینویسن

فقط کل کلش یات گرفتی بیا تو سورتش

یا من فقط تو ماچت کنم