متن آهنگ اشتباه احمد صفائی

متن آهنگ احمد صفائی به نام اشتباه

نباید عاشقی کنید با آدمایه بی حواس

تو این دنیای بی احساس عاشق بودن یه اشتباست

به هر کی رو زدم بهم یه رویه خوش نشون نداد

واسه شکستنه دلم یه ثانیه ام امون نداد

باید هر لحظه دور بشم، تا کی غرورم اینجا خورد بشه؟

تنهایی خیلی بهتره، تا که عاشق شی عشقت دور بشه؟

باید هر لحظه دور بشم، تا کی غرورم اینجا خورد بشه؟

تنهایی خیلی بهتره تا، که عاشق شی عشقت دور بشه

بهم میگن چرا دلت با هیچ نگاهی نمیلرزه

آخه دلم از عاشقی میترسه

درِ دلم رو بستم رو به عشقو عاشقی

خستم از هرچی رابطست

بریدم از هر همه از کسی که پس زده منو

باید هر لحظه دور بشم، تا کی غرورم اینجا خورد بشه؟

تنهایی خیلی بهتره، تا که عاشق شی عشقت دور بشه

باید هر لحظه دور بشم، تا کی غرورم اینجا خورد بشه؟

تنهایی خیلی بهتره، تا که عاشق شی عشقت دور بشه