متن آهنگ اشکال بنیامین بهادری

Benyamin-94

حتما یه اشکالی بوده توی حالم

یه اشکالی که داشتمو هنوزم دارم

حتما شاید اشتباهی بوده محاسباتم

یا کم بوده از عشق اطلاعاتم

یا این که از دو دور بده

اصلا یه حرفایی رو نمیگفتم به حالم

یه حرفایی هم بهت میگفتم شاید

شاید حس ششمو برای عشق کم

یه تز هایی میدادمو واسه ی تو مبهم بود

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو از این بابت

من برنامه های جدید دارم واست

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو از این بابت

من برنامه های جدید دارم واست

♪♪♪♪♪♪♪♪

قطعا واقفم به امتیازاتت اده آل همه مشخصاتت

شخصا میمیرم تا جریحه دار بشن احساساتت عمدا

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو از این بابت

من برنامه های جدید دارم واست

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو از این بابت

من برنامه های جدید دارم واست

برنامه های جدیدی دارم واست

 برنامه های جدیدی دارم واست

من برنامه های جدیدی دارم واست

برنامه های جدیدی دارم

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو

من برنامه های جدید دارم واست

رسما من حاظرم همین ساعت اعتراف کنم به هر چی خیلی راحت

راحت باشه خیال تو از این بابت

من برنامه های جدید دارم واست