متن آهنگ افسار پوسیده امیرعلی

من از آشوب بیزارم

از این احساس غم دیده

از این تنهایی مطلق از این افسار پوسیده

من از کابوس میترسم که هر شب هم دمم باشه

حراس و ترس و دلشوره

چرا تو قلب من جا شه

ته دنیا همین جایی که من میگم شروع میشه

همینجایی که قلبم با هجومت زیر و رو میشه

من اینجا با خیال تو یه عمری زندگی کردم

تو اینجا بی منی و من به دنبال تو میگردم

ته دنیا

میدونم که همین روزا دلم از غصه میمیره

کسی که عاشقش بودم یکی دستاشو میگیره

سکوت و حسرت و گریه منو ازار اشفته

نبودت رو تو این روزا غم دنیا بهم گفته

ته دنیا همین جایی که من میگم شروع میشه

همینجایی که قلبم با هجومت زیر و رو میشه

من اینجا با خیال تو یه عمری زندگی کردم

تو اینجا بی منی و من به دنبال تو میگردم

ته دنیا