متن آهنگ اهواز سیاوش قمیشی

اسم تو رو نوشتم رو گرد و خاک شیشه

نوشتم هرجا باشم به یادتم همیشه

تو تو غباری و من اینجا نفس ندارم

هر روز یه بغض کهنه برات کنار میزارم

نخل های بی پرنده شبای بی ستاره

رودخونه های تشنه

اهواز هوا نداره

اهواز هوا نداره

نخلای بی پرنده

شبای بی ستاره

رودخونه های تشنه

اهواز هوا نداره

نخل های بی پرنده شبای بی ستاره

رودخونه های تشنه

نخل های بی پرنده شبای بی ستاره

رودخونه های تشنه

اهواز هوا نداره