متن آهنگ اینا فقط حرفه بهزاد لیتو و امید

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%88-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af

حتی اگه شدم بده من ته راه

حتی اگه رو شد واسه تو دروغام

اگه نمونده اعتماد به چشام فقط نرو

میگی اینا فقط حرفه

میگی اینا فقط حرفه

میگی اینا فقط حرفه

میگی اینا فقط حرفه

باور کنم به کدوم نگاهش

عشق میاد غروب کنارش

سوخته دل این حروف به حالش

رفته نمونده گروه کنارش

نور قلبم غروبه با عشق

پاییزم بی شکوفه ها زشت

دیگه نیستم رمود حالش

جاده ی برگشت شلوغه راهش

بگو میای پشتم دوباره

روزام با تو خوش رنگو آبه

دوستات میگن برنگرد باهاش

میدونی این حرفا کلا شعاره