متن آهنگ ای خوب من علی بیات

ای خوبه من آخه داری با کی لج میکنی

آخه تو با دلم تو داری ترد میکنی کیو از تو دلت خوب من

حسرت تو میمونه تا همیشه تو دلم تو چشام تو نگام

وقتی میری نمیفهمی غمامو تو از تو نگام تو نگام

آیندم تویی نمیدونی وقتی تو پیشم نمیمونی

فکرم فقط به تو گرفتاره

آره دلم خیلی دوست داره

میگذرونم بعد تو برو که باید بری

تو خیابون زیر بارون تنها مقصری

برو که باید بری

آیندم تویی نمیدونی

وقتی تو پیشم نمیمونی

فکرم فقط به تو گرفتاره

آهای دلم خیلی دوست داره

برو که باید بری