متن آهنگ باران عشق امیر راد

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%af

ای بارون ببارو دلمو خط خطی کن بیا و با دل من بشین و … کن

بگو خیلی عجیبه هنوزم دل نکندی جلو چشمای خیسم به گریه هام میخندی

نمیشه نه نمیشه از من بر نمیاد که این آدم از فکرت یه لحظه م در نمیاد

نمیشه نه نمیشه از من بر نمیاد که این آدم از فکرت یه لحظه م در نمیاد

ببار بارون سقوطم حسابی گرد و خاک کرده که این صدای ناله هام صدای نعره ی مرده

یه روز میگی نرو بمون یه روز میگی برو نمون ,چرا اول نگفتی نه که زیاد نشه عمرمون

نمیشه نه نمیشه از من بر نمیاد که این آدم از فکرت یه لحظه م در نمیاد

نمیشه نه نمیشه از من بر نمیاد که این آدم از فکرت یه لحظه م در نمیاد