متن آهنگ بارون علی لرد و عباس جهان

dfhg

یه گوچه خیابون پر پر شدن رویامون
تو گوش همه دومون صدای غمگین بارون
بارون تو بخون
خیره به عکس های یاره گاری


بعد تو چی بخوام
دانلود آهنگ جدید علی لرد و عباس جهان بنام بارون
منو کنار میزاری میری با یکی دیگه
خدایا ببیا تو گوشم چی میگه
تو بازیگر خوبی بودی
از چشات اینو فهمیدم
ولی تو که …. نبودی

متن آهنگ جدید
نمیگفتی دارم میرم تن میدم
من که تواناتو دارم
منی که به پات وایسادم
اون رفته زخمام سر باز کرده
دانلود آهنگ جدید علی لرد و عباس جهان بنام بارون
با دلم بازی کرد چه جوری خودشو راضی کرد با اشکاش گریه هاش
یه جوری صحنه سازی کرد چجوری خودشو راضی کرد
تو خوشگلی اره
ولی زیادی نبودی
داری میری ولی اینو بدون
اتیش میزنم
دانلود آهنگ جدید علی لرد و عباس جهان بنام بارون

از چشات اینو فهمیدم
ولی تو که …. نبودی
نمیگفتی دارم میرم تن میدم
من که تواناتو دارم
منی که به پات وایسادم
اون رفته زخمام سر باز کرده
دانلود آهنگ جدید علی لرد و عباس جهان بنام بارون
با دلم بازی کرد چه جوری خودشو راضی کرد با اشکاش گریه هاش
یه جوری صحنه سازی کرد چجوری خودشو راضی کرد
تو خوشگلی اره
ولی زیادی نبودی
داری میری ولی اینو بدون
اتیش میزنم