متن آهنگ باز بهار اومد علی زند وکیلی

باز بهار اومد گلا رو وا کرد

اخر رو زمستون رو سیاه کرد

دیگه ابر سیاه کارش تموم شد

بلبلم اومد

سرما که میخواست خشک کنه باغه

دید گلا میخندن

رو حیا کرد

باغ و بوستان هم دیگه نمیترسن

اگه غار و کلاغ بازم صدا کرد

عطرشو تو همه کوچه ها رها کرد

باز گل اشرفی دست تو جیبش

بود اون جیب اشرفی نصار ما کرد

اومده با غمزه و با عشوه بنفشه

میون سبزه ها سفره شو وا کرد

نرگس کل چیش درد یهو دید

حیرون شد و برگ و وا کرد

پاشیم شکر خدا بجا بیاریم

خوب مرحمتی خدا به ما کرد

پاشیم شکر خدا بجا بیاریم

خوب مرحمتی خدا به ما کرد

باز بهار اومد گلا رو وا کرد

اخر رو زمستون رو سیاه کرد

باز بهار اومد گلا رو وا کرد

اخر رو زمستون رو سیاه کرد