متن آهنگ باشه مرتضی اشرفی

متن آهنگ جدید باشه از مرتضی اشرفی

باشه برو من سد راهت نمیشه

باشه قبوله مانع کارت نمیشم

دیگه نگو میمونی با من همیشه

این رابطه بدون خواستن نمیشه

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه

همه غصه های دنیا تو دلم جاشه

باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه

میدونم قصه عشق منو تو دیگه آخراشه

باشه

چیزی نگو فکرمون از هم بپاشه

من میخام جوری بری که پشت سرم حرف نباشه

باشه برو نگی که درکت نکردم

منی که کاراتو دیدم ولی باز ترکت نکردم

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه

غمو غصه های دنیا تو دلم جا شه