متن آهنگ بالا پایین سعید پانتر

وای گیج شدم بنده دوباره

چشات میکشونه منو سمت تو آره

منو میخوای واس خودم با اینکه میدونی

سعید پانتر غرق دلاره

دیدمتو قلبم باز تندتر زد پاشو برو سریع درو باز کن در زد

خبرای خوب خوشحالی زیاد

فقط گیر نده پانتره کجا میره میاد

میدونی که با تو باشم یه جورایی خوبه حالم

کنارمی همه جوره خوشحالم و روبراهم

بیا سریع بغلم و بگو فقط مال منی

میمونی و نمیری و نمیکنی کار بدی

از تو میخونم من برا همه خوشبختیا

برا من فراهمه وقتش شده اینو بلند بگم

بالا پایین بپرین تنبلا همه

فکرت افتاده توی سرم

قول میدم بی تو جایی نرم

وای نگاهات میکنه منو خرم

واست شبانه روز بیدارم

خوشگلیاتو روبروت میارم

از اولش تو رو میخواستم

کسی شبیه تو نی واسم

کنار تو خیلی خاصم

دنبالت میام من با پای پیاده

اما یه دیوونه شبیه من که

اینجوری بخوادت

بالا پایین بپرین تنبلا همه

دوست دارم قفل کنم بیبی رو نگات

من نمیزارم کسی بیاد سمتت

من نگات میکنم هربار بخند

نیستیم ما ها واسه فردا نگران

مشکلی ندارم که بهم اخم کنی

تیپ و استایل و ژست بیستپ

بالا پایین بپرین تنبلا همه

بالا پایین بپرین تنبلا همه