متن آهنگ باورم نمیشه ابراهیم سوری

میگی فرصتی نمونده همه چی دیگه تمومه

باورم نمیشه اما رسم روزگار همینه

هنوزم یادم نرفته , لحظه ای رو که تو رفتی

دست تو گرفتم اما دست تو کشیدی رفتی

میگذری از دلمو هرچی که بوده بینمون

میزاری میری ولی میگم نرو پیشم بمون

میدونم یه روز میاد تو رو پشیمون میبینم

برمیگردی پیش من اصلا نگات نمیکنم

میگی فرصتی نمونده همه چی دیگه تمومه

باورم نمیشه اما رسم روزگار همینه

هنوزم یادم نرفته , لحظه ای رو که تو رفتی

دست تو گرفتم اما دست تو کشیدی رفتی

میگذری از دلمو هرچی که بوده بینمون

میزاری میری ولی میگم نرو پیشم بمون

میدونم یه روز میاد تو رو پشیمون میبینم

برمیگردی پیش من اصلا نگات نمیکنم