متن آهنگ باید میرفتم وحید حاجی تبار

Vahid-Hajitabar-Bayad-Miraftam

هر طور که تو خوبی منم خوبم

اصلا مهم نیست بی تو میمیرم

اصلا مهم نیست که فقط تو عکس دستای سرد تو رو میگیرم

من حفظ بودم آرزوهاتو ، تو تنها حس زندگیم بودی

هر لحظه عالی بود کنار تو ، روزای خوب بی هیچ کمبودی

چند وقته که بی تو پریشونم چند روزه که تا صبح بیدارم

باید میرفتم تا تو آروم شی اینطور حس بهتری دارم

چند وقته که بی تو پریشونم چند روزه که تا صبح بیدارم

باید میرفتم تا تو آروم شی اینطور حس بهتری دارم

♫♫♫

چشم انتظاری چیز خوبی نیست حتی بیاد آوردنش سخته

کی گفته این دنیا هنوز خوبه آدم بدون عشق خوشبخته

چشم انتظاری چیز خوبی نیست حتی بیاد آوردنش سخته

کی گفته این دنیا هنوز خوبه آدم بدون عشق خوشبخته

چند وقته که بی تو پریشونم چند روزه که تا صبح بیدارم

باید میرفتم تا تو آروم شی اینطور حس بهتری دارم

چند وقته که بی تو پریشونم چند روزه که تا صبح بیدارم

باید میرفتم تا تو آروم شی اینطور حس بهتری دارم