متن آهنگ با تو می مونم فرهاد برنجان

متن آهنگ با تو می مونم فرهاد برنجان

می مونم میخونم بی تو من داغونم با تو خوشحالم اینو خوب میدونم با تو می مونم
با تو می مونم با تو میخونم با تو خوشحالم اینو خوب میدونم
همه دنیامو به پات میریزم اگه نباشی بی تو من پاییزم تویی عزیزم با تو می مونم

تکست آهنگ با تو می مونم فرهاد برنجان

زندگی بالا و پایین داره شادی داره روز غمگین داره
اما من هر جا که باشم با تو با تو فقط روز شیرین داره , با تو فقط روز شیرین داره
با تو می مونم با تو میخونم با تو خوشحالم اینو خوب میدونم
همه دنیامو به پات میریزم اگه نباشی بی تو من پاییزم تویی عزیزم با تو می مونم
می مونم میخونم بی تو من داغونم با تو خوشحالم اینو خوب میدونم با تو می مونم
زندگی بالا و پایین داره شادی داره روز غمگین داره
اما من هر جا که باشم با تو با تو فقط روز شیرین داره , با تو فقط روز شیرین داره
با تو می مونم با تو میخونم با تو خوشحالم اینو خوب میدونم
همه دنیامو به پات میریزم اگه نباشی بی تو من پاییزم تویی عزیزم با تو می مونم