متن آهنگ بد کاری کردی امین و امید

متن آهنگ بد کاری کردی امین و امید

دل به دله کی بستی زدی دلمو شکستی
زمین گرده میچرخه میخوری یه روزی یه دستی
بازیه روزگاره سرو تهم نداره
اونکه واسش میمردی اشکتو در میاری
به جای اینکه بریو بخوای ترکم کنی
بهتره که بمونیو یه ذره درکم کنی
بهتره که بمونیو بگی بیقرارم
از وقتی که تو رفتی شبو روزم ندارم


بدکاری کردی زدی دلمو شکستی
رو اون همه قولا که تو چشماتو بستی
انگار نه انگار تو بودی هم شکستی
منو پیچوندی پیشه یکی دیگه هستی
بدکاری کردی زدی دلمو شکستی رو اون همه قولا که تو چشماتو بستی
انگار نه انگار تو بودی هم شکستی منو پیچوندی پیشه یکی دیگه هستی
یه کاری کردی با دلم بشم ازت فراری
همه کارات عجیبه حرصمو در میاری
شدم واست بازیچه آخ که چه رویی داری
دیگه مهم نیست اصلا بگی دوسم نداری
به جای اینکه بریو بخوای ترکم کنی
بهتره که بمونیو یه ذره درکم کنی
بهتره که بمونیو بگی بیقرارم
از وقتی که تو رفتی شبو روزم ندارم
بدکاری کردی زدی دلمو شکستی
رو اون همه قولا که تو چشماتو بستی
انگار نه انگار تو بودی هم شکستی
منو پیچوندی پیشه یکی دیگه هستی
بدکاری کردی زدی دلمو شکستی رو اون همه قولا که تو چشماتو بستی
انگار نه انگار تو بودی هم شکستی منو پیچوندی پیشه یکی دیگه هستی