متن آهنگ برف شاهین یوسفی

هنوزم برف میباره تو امشب نیستی تو خونه , نمیدونم همونجا که تو هستی من زمستونه

نمیدونم با اهنگی تو هم غمگین و خاموشی , تو هم شاید شبیه من تو سرما چه ها میشی

هنوزم آسمون ابری خیابونا پر از برفه سر برگشتن تو شهر میون آدما حرفا

کنار پنجره امشب میشینم با همین سازم , با این برف و شبیه تو یه آدم برفی میسازم

کنار پنجره امشب میشینم با همین سازم , با این برف و شبیه تو یه آدم برفی میسازم

نمیدونم تو هم امشب مثل من غرق آشوبی , هنوزم شعر میخونی روی صندلی چوبی

نمیدونم تو هم امشب مثل من غرق رگباری , پای عکسات میگریم همین حالو تو هم داری

هنوزم آسمون ابری خیابونا پر از برفه سر برگشتن تو شهر میون آدما حرفا

کنار پنجره امشب میشینم با همین سازم , با این برف و شبیه تو یه آدم برفی میسازم

کنار پنجره امشب میشینم با همین سازم , با این برف و شبیه تو یه آدم برفی میسازم