متن آهنگ برگرد تو پیشم پارسا چیلیک و فواد چیلیک

متن آهنگ برگرد تو پیشم پارسا چیلیک و فواد چیلیک

خیره شدم به عکسات روی دیوار … اون لحظه که گفتی میری خدانگهدار

آروم آروم آروم نم نمای بارون … نیمه های شب بود و سکوت خیابون

چه خطایی از من سر زدش که رفتی … شبیه یه شوک بود که تنهایی میرفتی

برگرد تو پیشم که دیگه آروم نمیشم … با خاطراتت من دارم دیوونه میشم

نیستی ولی هستی و با خاطراتت … باز میسوزونی میدونی فکرم باهاته

متن آهنگ برگرد تو پیشم پارساچیلیک و فواد چیلیک

بی هم هر شب گریه کار هردومونه … از دور تو خیالم خنده هات یادم میمونه

بغض سهم من شد سهم تو دوری و آهه … موندم روی عشقت خوب بدونی یه اشتباهه

برگرد تو پیشم که دیگه آروم نمیشم … با خاطراتت من دارم دیوونه میشم

نیستی ولی هستی و با خاطراتت … باز میسوزونی میدونی فکرم باهاته