متن آهنگ بزار بره ادی عطار

سهم منه که ازم میگذره دست ما نی انگاری قانونی

از دردات گفتم باریدن این ابرا لبخند زدی که بارون تموم شه

بودی تو ولی فکرت آره پیش کسی دیگه بوده اونم درگیره تو یکی دیگه

منم مثل تو یه آدم بدون هیچ حسی که نمیخواد تنها بمونی

اون بی من بهتره بزار بره

بودنش هم خطره آره خوبم یه نفره

اره اونم بهتره اینم میگذره

اگه میری منو از یاد ببر

نزار هیچ تردیدی بمونه تو قلب من

آره بودی تو ولی فکرت پیش کسی دیگه بود اونم

درگیر یکی دیگه تو نه تو نه منم مثل تو

یه آدم بدون هیچ حسی که نمیخواد تنها بمونه

اون بی من بهتره بزار بره بودنش هم خطره

آره خوبم یه نفره بزار بره

اره اونم بهتره اره اینم میگذره

یادته خوب بودم باهات اون قدیما

میزدم من لبخند نه اینبار اون روزا گذشت الان جفتمون بدیم ما

میکنم سایتو نشونه

میزنم هی و هی

پشیمونم از سهم بودن

چیزی هم نمونده بینمون بزار بره

اون بی من بهتره بزار بره بودنش هم خطره

آره خوبم یه نفره بزار بره

اره اونم بهتره اره اینم میگذره