متن آهنگ بعد تو مسعود صدف تبار

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%81-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9

میشم به چشمات خیره وقتی دلم میگیره

بارفتنت این مردتوتنهایی ازدست میره

میترسم ازروزایی که بی توباید سرشه

راضی نباش چشمای من هرشب به یادت ترشه

احساس تو به من شاید حسی شبیه عادت شد

ازین مسیر بی مقصد بایدکنارزد و رد شد

تونیستی وهوات اینجاس چشمام نگاتوکم داره

توی رویامو میخندم ولی بغضم نمیذاره

بعدتو دردمو میریزم توخودم به کی حرفمو

بگم ازشب تاریک و سردمو

نمیبینه کسی دیگه خندمو

شده دنیام عین جهنم

بیخبری تو ازحال و روزم

دوس داری توی ماتم بسوزم

پشت سرت دروبستی اما

من شب و روز به در چشم میدوزم