متن آهنگ بهار دلکش سالار عقیلی

بهار دلکش هستی و دو دل به جانت باشد

از آنکه دل بر دمی به فکر ما نباشد

در این بهار

که جنگ و کی با منی هزین نباشد

صبح دم بلبل

بر درخت گل

خدا بخند ای رخ

نازنینا

معجبین ارا

خدا وفا نباشد