متن آهنگ بهت علاقه دارم میثم اخلاقی

sh

توخودت گل هستی؛گل واسه چی میاری

دستاتوبااحساس؛تودست من میذاری

مثه هیچکی نیستی؛همیشه مهربونی

بایه چشمک می گی؛میخوای پیشم بمونی

گل مریمو یاس؛پیش توکم اورده

کلاغه این روزا؛غصهامو نبرده

وقتی بارون میاد؛گل می کنی دوباره

بگومهربونیت؛همش ادامه داره

بهاروتابستون؛به توخلاصه میشه

یکی چشم براته؛یادت باشه همیشه

هرجارفتی برگرد؛زودی بیاکنارم

نمیدونی چقد؛بهت علاقه دارم