متن آهنگ بهش بگید احسان پایه

متن آهنگ بهش بگید احسان پایه

بعد یه عمری اومده چی میگه؟

میون ما حرفی نمونده دیگه بعد ی عمری اومده چی میخاد؟

مثل ی حسرت که رفته از یاد

وقتی که داغون میشدم کجا بود؟

بگید شب تولدم کجا بود

شبا بی خوابی من چیکار کرد

موقع بی تابی من چیکار کرد

بهش بگید بره همونجا که بود

برگرده به هرجای دنیا که بود

بهش بگید سراغمو نگیره

واسه پشیمونی یه ذره دیره

بهـــشـــ بگـید بره همونجا که بود

برگرده به هرجای دنیا که بود

بـــهـــش بگـــیـــد سراغمو نگیره

واسه پشیمونی یه ذره دیره

وقتی میمردم از غمش کجا بود

از وقتی که ندیدمش کجا بود

تموم زندگیمو دادمو رفت

پاشو گذاشت رو اعتمادمو رفت

اسمشو پیش من نیارید

دلم رو به حال خودش بزارید

با اینکه هیشکی پر نکرده جاشو

دلم نمیخاد بشنوم صداشو

بهش بگید بره همونجا که بود

برگرده به هرجای دنیـــا که بود

بهش بگـــید سراغمو نگیره

واســـه پشیمونی ی ذره دیره