متن آهنگ به جز تو محمد نجم

متن آهنگ به جز تو محمد نجم

همیشه یاد تو تکرار کردم ,,,, برای لحظه ای غافل نشستم

صدای پاتو وقتی که شنیدم ,,,, نمازمو رو به شوق تو شکستم

سراسیمه به سمت تو دویدم ,,,, جلوت زانو زدم وقتی رسیدم

من از هر چیز این دنیا خاکی ,,,, به جز تو تا قیامت دست کشیدم

تو میتونی دلیل بودنم شی ,,,, ببین آسوده من رو دیوونه کردی

اگه تنهایی بود قسمت من ,,,,  تو تقدیر منو وارون کردی

دیگه اسم خودم یادم نمیاد ,,, تا میگم اسم تو من برمیگردم

حواسم پیش چشماته نگاه کن ,,, به جز تو هیچکسو باور نکردم

تنم میلرزه از ترس نبودت ,,, نمیتونم ببینم داری میری

آخه سرمایه ای روزای سرد ,,, نمیتونی از این دستا بگیری

تو میتونی دلیل بودنم شی ,,, ببین آسوده من رو دیوونه کردی

اگه تنهایی بود قسمت من تو تقدیر منو وارون کردی