متن آهنگ به درک یاسر بینام

دانلود آهنگ جدید یاسر بینام به نام به درک

صدای نفس هامو میشنوم

کنارم خلوتمو میشکنن

چند روزه تو ذهنم هیچی نیست

غم تو این آرامش هیزوریک

چند روزه تنهام تو خونمون با دیواراش …

ولی هر چی زدن با قلم به سرم

رسیدم به فکرام به درک مثلا

به درک مثلا

به درک که درک نمیشه حرفام اصلا

با این که خیلی ساده گفتم از قبلو

به درک که مشکلاتم حل نمیشن

نه به سلامت اگر که نمونده پیشم

به درک همه دنیا مال تو

اصلا نوش جونت هر چی خوردی مال مفت

من درس گرفتم از هر چی که اومد به سرم

دیگه وانمیسم بهم ضربه بزنن

اگر اومدم واسه شکاست پیشت

با این که بهترین کارا حمایت نمیشه

آخه …. نبودی که شاخشی بی خودی تو هم

واسه ی ما کاری نمیتونی بکی

به درک که هنر دست کاسبایه بی هنره

اگر گرگ نباشی میکشنت میخورنت

توی بازار با مافیای پر رنگ

همونا که میخواستن ما نباشیم عمرا

به درک که واسه ی ما وقتش نرسید

به درک که رویایی به حقش نرسید

به درک که سال ها با عشق خوندم

صد تا از اون همه عشق چیزی نمونده واسم

اصلا مهم نیست که منو پشت سر میزاری

حتی مهم نیست که دیگه دوسم نداری

حالا کار به این جا رسیده مهم نی که دیگه حرفامو باور نداری

هی نگو حرص چی رو میخوری

این عمره که داری میره بی خودی

ما همه ی داستانو ….

حالا که واسه ما راهی نیست به درک

♪♪♪♪♪♪♪♪

به درک که اخمام از هم باز نمیشه

به درک که پولام پس انداز نمیشن

به درک که فردا مال ما نمیشه

به درک که درای بسته وا نمیشه

من هیشکی رو ندارم من هیشکی هم نمیخوام

من هیچی نداشتمو دیگه هیچی هم نمیخوام

نه دیگه از کسی انتظاری دارم نه دیگه میخوام باشه صدایی با من

نه دیگه مونده واسم به آینده میلی نه فک میکنم آرزوهام خیلین

من همونیم که از مجنون توبه کردم حالا آژاده که واسه خودش صفا کنه لیلی

خیلی از حرفایی که تا امروز زدم

فقط حرف دل خودم نبوده

بعضی هایشون اصلا چیزایی بوده که شما دوس داشتین گفته بشه