متن آهنگ بگو باشه بابک تسلیمی

متن آهنگ بابک تسلیمی به نام بگو باشه

همیشه تو همیشه آتیشی همیشه زود عصبانی میشی

بیا عشقم مث دوتا آدم بشینیمو حرف بزنیم باهم

 قید عشقو نزنیم از ریشه با یکم حرف همه چی حل میشه

 بگو باشه با دلم راه بیا بگو باشه عشقم کوتاه بیا

 بگو باشه دل من از خداشه که کنار تو باشه, نمیخواد که جداشه

شاید که یه فرصتی باشه حال ما رو به راه شه عشق من بگو باشه