متن آهنگ بگو حس تو محمد رضوان

من پایه تو تا تهشم

تا آخر جاده شهر کنارتم

عشق وسط دستای ماست

یه نگاه ساده خاص بهم بنداز

اخه تو سکوت تنهاییه که خوبه با زبون دلم انگار

هرچی که میگی جوره تو کافیه بخندی

که خندت غمامو بشوره

میزنه نبضم با تو هماهنگم

پشت تو با همه میجنگم

دیدن ساعتا هر شب و صبح کمه

واسه این دل تنگم

میزنه نبضم با تو هماهنگم

پشت تو با همه میجنگم

دیدنت ساعتا هر شب و صبح کمه

واسه این دل تنگم

نه نرو عقب یه قدم

به تو وصله هر نفسم

تو همه کسم

نیست هیشکی برام مثل تو

بیا منو دیوونه کن

بگو حستو آخه تو سکوت تنهاییه که خوبه

با زبون دلم انگار هرچی که میگی جوره

تو کافیه که بخندی که غمامو بشوره

میزنه نبضم با تو هماهنگم

پشت تو با همه میجنگم

دیدن ساعتا هر شب و صبح کمه

واسه این دل تنگم

میزنه نبضم با تو هماهنگم

پشت تو با همه میجنگم

دیدنت ساعتا هر شب و صبح کمه

واسه این دل تنگم