متن آهنگ بگو دوست دارم سالار رنجبر

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%d9%88-%d8%af

وقتی دلشوره دارم باید بشینی بازم کنارم

به من بگی دوست دارم حالم عوض شه

بذار دلم به غیر تو با همه بد شه بگو دوست دارم

انقدی که باورش سخت شه برای من بیا

که اخرش تو میشی مال من نگیر ازم نگاتو

عشقم دستات همه دردامو درمونه دردو بلات

به جونم عشقم امشب چشمات یه حس عجیبی

به صدام میده که بخونم عشقم بگو دوست

دارم انقدی که باورش سخت شه برای من

بیا که اخرش تو میشی مال من نگیر ازم نگاتو

وقتی دلشوره دارم باید بشینی بازم کنارم

به من بگی دوست دارم حالم عوض شه

بذار دلم به غیر تو با همه بد شه بگو دوست دارم

انقدی که باورش سخت شه برای من بیا

که اخرش تو میشی مال من نگیر ازم نگاتو

عشقم دستات همه دردامو درمونه دردو بلات

به جونم عشقم امشب چشمات یه حس عجیبی

به صدام میده که بخونم عشقم بگو دوست

دارم انقدی که باورش سخت شه برای من

بیا که اخرش تو میشی مال من نگیر ازم نگاتو