متن آهنگ بگو میمونی علی جانی پور

4gsd

پا به پا قدم قدم
دستامون توو دست هم
منو تو رو به جلو
توی این پیاده رو
خوب و خوش و عاشقیم
درست شبیه سابقیم


هنوزم تو زندگی
پریم از دیوونگی
اگه بارونم بیاد
تو دلت چتر بخواد
سقف رو سرت میشم
همه باورت میشم
یهو مغرور نشی
یدفه دور نشی
مارو بی هم نکنی
خوشی رو ماتم نکنی

تو بگو می مونی تو نمیتونی
از همه خاطره هامون رد بشی
جلوی آینده وایسی سد بشی
یهو بزاری بری و بد بشی

اینکه میگم خاصی
تو منو میشناسی
از روی عادت نیست
تو خود احساسی
هرجا حرفی از دل
باشه من ناغافل
پاتو میکشم وسط
خوبیتو میگم فقط
یهو مغرور نشی
یدفه دور نشی
مارو بی هم نکنی
خوشی رو ماتم نکنی

تو بگو می مونی تو نمیتونی
از همه خاطره هامون رد بشی
جلوی آینده وایسی سد بشی
یهو بزاری بری و بد بشی