متن آهنگ بیا با من باش محمد بختیاری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7

یه کاری دست میدم
از وقتی گفتی میرم
از وقتی گفتی سیرم از عشق تو من میمیرم
احسام رو واسم نکن
به زندگیم بد نکن
تو قلبم رو سوزدونی
توی سینه ام غم نشوندی

من میدونم تو دلت سنکه
رابطی که بین منو تو
لج نکن به دل سام
من دوست دارم کی عوض کرده اینجوری تو روی
بیا پیشم من پر دردم من که بد کردم
اگه بهت گفتم از پیشم برو
اره دیشب من گریه کردم

واسه عشق من نگیر بهمونه
بین حامو که پریشونه
بیا با من باشه
بیا همیشه تو کنارم باش
کوتاه بیا تو پیشم باش
من دوست دارم
من امیدوارم یه روزی با تو قدم بردارم

یه کاری دست میدم
از وقتی گفتی میرم
از وقتی گفتی سیرم از عشق تو من میمیرم
احسام رو واسم نکن
به زندگیم بد نکن
تو قلبم رو سوزدونی
توی سینه ام غم نشوندی

واسه عشق من نگیر بهمونه
بین حامو که پریشونه
بیا با من باشه
بیا همیشه تو کنارم باش
کوتاه بیا تو پیشم باش
من دوست دارم
من امیدوارم یه روزی با تو قدم بردارم

یه کاری دست میدم
از وقتی گفتی میرم
از وقتی گفتی سیرم از عشق تو من میمیرم
احسام رو واسم نکن
به زندگیم بد نکن
تو قلبم رو سوزدونی
توی سینه ام غم نشوندی