متن آهنگ بیگانه پوریا میرزائی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%a6%db%8c

با من خوبی وقتی پیشت هستم چه آرومی دستات چقد گرمه

ولی اینقد سرد یه جسم تو خالی من وجودم عشقو نمیفهمه

من میمیرم توی نوشته هامی یه جسم پوک چه فایده ای داره

تو میمونی با یکی تنها وقتی نیستم تفاوت نداره

منو ببخش که نمیخوام بمونم نمیتونم دیگه طاقت ندارم

من به دنیا به بارون پاییز به گل سرخ اعتماد ندارم

متن آهنگ

من میمیرم توی نوشته هامی یه جسم پوک چه فایده ای داره

تو میمونی با یکی تنها وقتی نیستم تفاوت نداره

من میمیرم توی نوشته هامی یه جسم پوک چه فایده ای داره

تو میمونی با یکی تنها وقتی نیستم تفاوت نداره