متن آهنگ بی تو میمیرم سلیم قنبری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88-%d9%85

دلم گرفته بی تو توکوچه ها قدم میزنم

یادم میاد میگفتی اون که باهت میمونه منم

بارون میادو دستات مثله دله تو سرده

کاشکی بشه یه بار دیگه همون روزا برگرده

چه جوری از تو دست بکشم

بدونه تو نفس بکشم

تویی که تنها عشقو امید منی

ارزومه دوباره بیایی

مثله قدیم ازم تو بخایی

بشنیم از روزای خوب حرف بزنیم

بی تو میمیرم بدون

بیا بردگردو بمون

که تو تنها عشقه منی

ای کسو کارم عزیزم تو رو دارم

ای کاش دیگه از من دل نکنی

دلم گرفته بی تو توکوچه ها قدم میزنم

یادم میاد میگفتی اون که باهت میمونه منم

بارون میادو دستات مثله دله تو سرده

کاشکی بشه یه بار دیگه همون روزا برگرده

چه جوری از تو دست بکشم

بدونه تو نفس بکشم

تویی که تنها عشقو امید منی

ارزومه دوباره بیایی

مثله قدیم ازم تو بخایی

بشنیم از روزای خوب حرف بزنیم

بی تو میمیرم بدون

بیا بردگردو بمون

که تو تنها عشقه منی

ای کسو کارم عزیزم تو رو دارم

ای کاش دیگه از من دل نکنی