متن آهنگ بی دفاع مهدی یراحی

این آخرین دفاعمه راضیم از جرم خودم

از اینکه لحظه فرار , عاشق زندان بان شدم

این آخرین دفاع امه , پیش تو اقرار میکنم

اگه گناهه عشق من دوباره تکرار میکنم

با خبرم از آخر هر ضربه ی نگاه تو

من پاک میشم تو تن آغوش بی گناه تو

دری که بستم رو خودم دوباره وا نمیکنم

برای بخشیده شدن هرگز دعا نمیکنم

ابد نوشتم رو تن این میله های انتظار

تا روز آخر جرممو هر روز یاد من بیار

آزاد نکن دیگه منو

وقتی نمیتونم برم

ازت فرار نمیکنم

وقتی خودم مقصرم

برای احساسم به تو

یک عمر زندونی کمه

من بی دفاعم پیش تو این آخرین دفاع امه

دری که بستم رو خودم دوباره وا نمیکنم

برای بخشیده شدن هرگز دعا نمیکنم