متن آهنگ بی من ترین لیلا سامان صبور

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d9%88%d8%b1

من با تو ، تو با من بودن چرا من با تو ، تو با من بودن چرا …

تو رو هرجا که میرفتم یکی آروم صدا میکرد

یکی نزدیکتر از من بود تو رو از من جدا میکرد

صدام پیچیده بود تو شهر منو اون شب همه دیدن

چقد داد میزدم برگرد تموم شهر فهمیدن

خودم دیدم تو اون اوضاع تو اون آشوب و دلشوره

چشات داد میزدن قلبت واسه ی من نقطه ی کوره

غرورم زخمی از غم شد غمی که استخون سوزه

همون حسی که با گریه تو رو به دوری میدوزه

غرورم زخمی از غم شد غمی که استخون سوزه

همون حسی که با گریه تو رو به دوری میدوزه

♫♫♫

شبی که دیگه فهمیدم چشات بدجوری یک دندن

تو حرفات نقطه پایان نشستش بعد دل کندن

خودم خواستم که خوش باشی چشام از نسل مجنونن

برو بی من ترین لیلا دارن عقدت رو می خونن

غرورم زخمی از غم شد غمی که استخون سوزه

همون حسی که با گریه تو رو به دوری میدوزه

غرورم زخمی از غم شد غمی که استخون سوزه

همون حسی که با گریه تو رو به دوری میدوزه