متن آهنگ بی هوا محمدطاها هارونه

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85

باچشمای تر زل زدم رو به تو داری محو میشی تو آغوش اون
داره گیج میره سرم بی هوا
میخواد گر بگیره تن هردوتون
چه داغی زدی روی احساس من
نگاش کردیو تو خودم سوختم  نگاهم

به این لحظه عادت نداشت
چشمامو به سمت زمین دوختم
چقدرموندا عادت کنم غیر من
یکی دیگه هست اسمتو میبره
نباید بفهمی چه حالی شدم
یه وقتای آدم باید بگذره
.
. یه وقتایی آدم باید بگذره
نمی ایسته یه یکجا غروری

که رفت میترسم یه روزی

بیادو بگی نفهمیدم حتی به

جوری ک رفت چقدر مونده عادت

کنم غیر من یکی دیگه هست اسمتو میبره
نباید ف
بفهمی چه حالی شدم یه

وقتایی ادم باید بگذره

نرفتن که از خاطراتم بری نرفتم

که از فکرتو بگذرم یه روز پا میذاریم

رو تردید و باز یه روز میرسیم باز به دنیای هم
دام هرگز اهل تلافی نبود  بهت

حق میدم مدتی دور شی نمیخوام

به زور انتخابم کنی یه لحظم نمیخام

ک مجبور شی خودت معنی این سکوتو بفم
همینکه تو میفهمی زیبا تره
یه چیزایی هست تو زمان حل

میشه یه وقتایی هست فاصله بهتره