متن آهنگ تارو پود امیر رستگار

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b1

سلام ای رنگ دلتنگی، سلام تارم سلام پودم
سلام آقای خوبی ها، چقد دلتنگتون بودم
چقدر ازادم این روزا ک میمونم اسیر تو
چه حسی داره این لحظه پیاده تو مسیره تو


( تو حسینی تو حسینی
تو سرو پا همه حسنی
معدن جودی و احسان
ب ابی انت و امی)

چه حالی داره این روزا، فضای کربلای تو
نشد باشم توی خونه ت، همه جونم فدای تو

دلم بدجوری دلگیره، هوای خونتو داره
به عشق تو پریشونه، دلِ دلگیرِ آواره

( تو حسینی تو حسینی
تو سرو پا همه حسنی معدن جودی و احسان
ب ابی انت و امی)

پمتن آهنگ جدید

سلام ای رنگ دلتنگی، سلام تارم سلام پودم
سلام آقای خوبی ها، چقد دلتنگتون بودم
چقدر ازادم این روزا ک میمونم اسیر تو
چه حسی داره این لحظه پیاده تو مسیره تو
( تو حسینی تو حسینی
تو سرو پا همه حسنی
معدن جودی و احسان
ب ابی انت و امی)

چه حالی داره این روزا، فضای کربلای تو
نشد باشم توی خونه ت، همه جونم فدای تو

دلم بدجوری دلگیره، هوای خونتو داره
به عشق تو پریشونه، دلِ دلگیرِ آواره

( تو حسینی تو حسینی
تو سرو پا همه حسنی معدن جودی و احسان
ب ابی انت و امی)