متن آهنگ تحمل کن آرمان علیدوست

یه عمره که شدم بازیچه ی دستای سرد باد

تو اوج اعتماد من خیانت اتفاق افتاد

تو تقصیری نداری من

دوباره اشتباه کردم

چقدر بد که نمیشه به دو سال قبل برگردم

یه کاری کردی از دستت به حد مرگ دل گیرم

تحمل کن همین امشب دارم از پیش تو میرم

میدونی چند شبه عمدا منو با گریه خوابوندی

چطوری با یه چوب کبریت

تموم شهر رو سوزوندی

با هرکی روبرو میشی به ظاهر خوب و آرومی

دیگه از من گذشت اما یا زنگی باش یا رومی

میون این همه بی اعتمادی جای موندن نیست

نمیخوام عاشقت باشم

یه عمری با چشای خیس

یه کاری کردی از دستت

تحمل کن همین امشب

یه کاری کردی از دستت به حد مرگ دل گیرم

تحمل کن همین امشب دارم از پیش تو میرم

میدونی چند شبه عمدا منو با گریه خوابوندی

چطوری با یه چوب کبریت

تموم شهر رو سوزوندی