متن آهنگ تحویل سال احمد سلو

لحظه های با تو

هنوزم عزیزه

ولی نمیزارم این اشکم بریزه

تو نیستی تو خونه منم و تنهایی

ولی دوتا فنجون هنوزم رو میزه

منو تو با این عشق اجباری

میکشه همین حس تکراری

گفته بودی تنهام نمیزاری

ولی بد کردی

منو تو و تحویل این سالو

یه آدم بی جون و بی حالو

نمیخونم تعبیر این فالو

تا که برگردی

باز هوای تکراری بیزارم

بی تو پای هفت سین نمیشینم

هنوز به تو وابستگی دارم

میپرسم از خودم توی تنهایی

حالا که خوشحاله با یکی دیگه

لحظه های پایان این سالو دوست دارم هاشو به کی میگه

منو تو با این عشق اجباری

میکشه همین حس تکراری

گفته بودی تنهام نمیزاری

ولی بد کردی

منو تو و تحویل این سالو

یه آدم بی جون و بی حالو

نمیخونم تعبیر این فالو

تا که برگردی