متن آهنگ تصمیم آرش شیوایی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85

کجا میری بی من ، من عشقو از چشمات می خونم

میدونی پای تو میمونم درد تنهایی رو میدونم

کجا میری تنها این احساس با تو رویا میشه

این خونه کل دنیا میشه به تو دل بسته تا همیشه

تصمیمت واسه رفتن زوده این تصمیم حکم مرگم بوده

باور کن بی تو دل آشوبه این احساس قلبمو می کوبه

تصمیمت واسه رفتن زوده این تصمیم حکم مرگم بوده

باور کن بی تو دل آشوبه این احساس قلبمو می کوبه

♫♫♫

ترسیم فکرای تکراری با متن تنهای اجباری

تنهامو تنهاترم میذاری

باید گفت عشقت دروغ بوده تصمیمت واسه رفتن زوده

دل تو با دلم نبوده

تصمیمت واسه رفتن زوده این تصمیم حکم مرگم بوده

باور کن بی تو دل آشوبه این احساس قلبمو می کوبه

تصمیمت واسه رفتن زوده این تصمیم حکم مرگم بوده

باور کن بی تو دل آشوبه این احساس قلبمو می کوبه