متن آهنگ تعجب نکن سیروان خسروی

تعجب نکن اگه بی منطق تو رو دوست دارم

نگی تموم نمیشه اسرارم

اگه با تو دنبال تکرارم

تکرارم تعجب نکن

اگه از هرکسی جز تو بیزارم

اگه این شبا خیلی بیدارم

اگه با تو و بی تو تب دارم

تب دارم مطمئن بودم

که گذشته تو جبران میشه

که آینده ی خوبی در پیشه

میشه داشته باشم تو رو همیشه

تو رو دارم و حالم از این حس

زیر و رو شده باور کن

با ی حرفی یه کاری چیزی حالی که دارمو بهتر کن

با تو هرچی که خواستم همون شد

با تو همه چی راحت شد

همه دیدن رابطمون خیلی بیشتر از یه مدت شد

آروم آروم آروم خودمو تسلیم تو دیدم

لحظه لحظه بیشتر

با تو آرامشو فهمیدم

تاثیر تو دیگه غیرقابل انکاره

درست میگن که عشق فقط یکباره

سرنوشتم به تو بستگی داره

به تو بستگی داره

مطمئن بودم که گذشته با تو جبران میشه

که آینده ی خوبی در پیشه

میشه داشته باشم تو رو همیشه

تو رو دارم و حالم از این حس

زیر و رو شده باور کن

با ی حرفی یه کاری چیزی حالی که دارمو بهتر کن

با تو هرچی که خواستم همون شد

با تو همه چی راحت شد

همه دیدن رابطمون خیلی بیشتر از یه مدت شد

حالمو بهتر کن