متن آهنگ تغییر عرفان حسینی

من با تو دنیا کنارت عوض شد

با تو یه عالم خوشحالم پیشت خوبه حالم

دلمون اینجا کنار تو هوا خوبه

پیشم که هستی دلم یه دنیا آرومه

آرومه او او او

آرومهههههههههههههههههههههه

قبل تو سرد بود تمام روزای من

دلهره و خستگی پر شده بود تو تنم

اومدی عشق تو به تنم جون داد

دستای گرم تو به رگام خون داد

قلبم پر از عشقت تو که باشی این خونه

پر از عشقه هر روز با تو حس تازست

تو چشمات واسم یه دنیا هست