متن آهنگ تفاوت پیمان رمضان

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa

نمیدونم چرا دلم گرفته ، تو اینجا روبروی من نشستی

باید خوشحال باشم از حضورت از اینکه توی دنیام نقش بستی

نمی دونم چرا وقتی که هستی دلم از بودنت هم تنگ میشه

همونقدر که بهت نزدیک میشم همون اندازه قلبت سنگ میشه

نفاوت بین ما خیلی زیاده ولی آغوش من واسه تو بازه

بتاب عشقا نوری نداره یوقتایی کبوتر جفت بازه

من از تو خیلی بیشتر دوست دارم کسی رو که همیشه روبرومه

هنوزم با گذشت این همه سال یه لحظه لمس دستاش آرزومه

تو از من خیلی کمتر دوست داری کسی رو که دقیقا روبروشی

چشاتو باز کن شاید ببینی کسی رو که عمیقا آرزوشی

نفاوت بین ما خیلی زیاده ولی آغوش من واسه تو بازه

بتاب عشقا نوری نداره یوقتایی کبوتر جفت بازه