متن آهنگ تقدیر امین اخوان و فرشاد فلاح زاده

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b2

هر چی دلت میخواد بگو نزار دلت بگیره

نزار به غیر من کسی غم تو رو ببینه

دار و ندار من تویی نمیشه نباشی

نمیزارم یه لحپه هم تو فکر من نباشی

تمام زندگیمو بردار ببر نبینم ناراحتی حتی یکمی

دنیا بد کرده به تو به من

تمام زندگیمو بردار ببر نبینم ناراحتی حتی یکمی

دنیا بد کرده به تو به من

میگن کهقسمت نبوده ما از هم دور شدیم

این که نشد هر چی بگن ما فقط گوش کنیم

بمیرم حتی یه لحظه هم غم تو رو نبینم

میجنگم با تقدیرمون غصه نخور عزیزم

غصه نخور عزیزم

تمام زندگیمو بردار ببر نبینم ناراحتی حتی یکمی

دنیا بد کرده به تو به من

تمام زندگیمو بردار ببر نبینم ناراحتی حتی یکمی

دنیا بد کرده به تو به من