متن آهنگ تنهایی فرهاد جواهر کلام

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85

از چی بگم وقتی از پیش من رفتی
از وقتی تنهایی شد واسه من قطعی
یه عالمه اصرار به فایده هست انگار
این دل شکستن رو به خاطرت بسپار


میری نمیبینی احساس غمکینی
که تو قلوم داره میکنه سنگینی
میره یو تنهایی اشکای گه گاهی
اشک های دل تنگم هر لحظه هر جای

من یه چیزای را از این روزا که خیلی تلخ و سخت وحشت نکه
مینویسم واسه تو که تا شاید حس کنی حال دلم که غم ناکه
مینوسیم تا یه روز برگردی تا بفهمی با حال دلم بد کردی
من هر کاری که میتونستم کردم  حق احساسم نبود نامردی
میری نمیبینی احساس غمکینی
که تو قلوم داره میکنه سنگینی
میره یو تنهایی اشکای گه گاهی
اشک های دل تنگم هر لحظه هر جای