متن آهنگ تنها موندم بهادر

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%af%d9%85

چقد بهت گفتم یه روزی میاد که واسه هر دومون دیره

یکی دیگه جای هردومونو میگیره اون وقت میفهمی چقد دوست داشتم

چقد بهت گفتم یه روزی میاد که واسه هردومون سخته

اونی که جای تو رو گرفته خوشبخته اگه بودی هیچکسو بجات نمیذاشتم

تنها موندم زیر بارون اونجا که دستامو ول کردی

اونجا که قول دادی برگردی اونجا که رویاهام پر پر شد

با اینکه خوب میدونستی دنیام از هم می پاشه

کی مثل من خواست عاشق باشه تو روزایی که بی تو سر شد

♫♫♫

چقد بهت گفتم یه روزی میاد که واسه هر دومون دیره

یکی دیگه جای هردومونو میگیره اون وقت میفهمی چقد دوست داشتم

چقد بهت گفتم یه روزی میاد که واسه هردومون سخته

اونی که جای تو رو گرفته خوشبخته اگه بودی هیچکسو بجات نمیذاشتم

تنها موندم زیر بارون اونجا که دستامو ول کردی

اونجا که قول دادی برگردی اونجا که رویاهام پر پر شد

با اینکه خوب میدونستی دنیام از هم می پاشه

کی مثل من خواست عاشق باشه تو روزایی که بی تو سر شد